Používání automatického profilu
Find a dealer/service center

Suunto Core Uživatelská příručka -

Používání automatického profilu

Profil automatic přepíná mezi profily altimeter a Barometer v závislosti na vašem pohybu. Je-li aktivován profil automatic, zobrazí se v pravé horní části displeje ikona auto icon. V závislosti na aktivovaném profilu můžete pomocí tlačítka View používat zobrazení profilu altimeter nebo barometer.

Pokud přístroj změní nadmořskou výšku rychlostí 5 metrů za maximálně 3 minuty, aktivuje se profil altimeter. Pokud přístroj nezmění nadmořskou výšku během 12 minut, aktivuje se profil barometer.

POZNÁMKA:

Profil automatic nemusí být aktivován po celou dobu. Některé aktivity vyžadují konstantně aktivovaný profil barometer, přestože můžete být v pohybu (například při surfování). Jinými slovy - v některých situacích musíte zvolit vhodný profil manuálně.