Používání režimu COMPASS

Suunto Core Uživatelská příručka -

Používání režimu COMPASS

Používání režimu COMPASS

Režim Compass vám umožňuje orientaci relativně k severnímu magnetickému pólu. V režimu Compass máte pomocí tlačítka View přístup k následujícím zobrazením:

  • Čas: ukazuje aktuální čas
  • Směr: ukazuje aktuální směr v kardinálních hodnotách
  • Sledování azimutu: ukazuje rozdíl mezi aktuálním směrem a nastaveným azimutem

Kompas se po minutě sám vypne z důvodu úspory baterie. Kompas opět zapnete tlačítkem Start Stop.