Používání kompasu
Find a dealer/service center

Suunto Core Uživatelská příručka -

Používání kompasu

V režimu Compass vidíte na okraji displeje dva pohyblivé segmenty. Tyto segmenty ukazují na sever. Vlasová čára na dvanácté hodině ukazuje váš směr a funguje jako směrovací šipka kompasu. Číselná hodnota vašeho směru je zobrazena ve středu displeje.

V režimu Compass máte pomocí tlačítka [View] přístup k následujícím zobrazením:

  • Čas: ukazuje aktuální čas
  • Směr: ukazuje aktuální směr v kardinálních hodnotách
  • Sledování azimutu: ukazuje rozdíl mezi aktuálním směrem a nastaveným azimutem

Není-li stisknuto žádné tlačítko, kompas se po minutě z důvodu úspory baterie sám vypne. Kompas opět zapnete tlačítkem Start Stop.

Kompas má dva způsoby využití: můžete používat jako lunetu nebo sledovat azimut.

Using compass

Používání azimutu

Při sledování azimutu můžete nastavit azimut (směr) k požadovanému cíli a kompas přístroje Suunto Core vás povede přímo k němu.

Postup sledování azimutu:

  1. Namiřte směrovací šipku kompasu ve směru, ve kterém chcete pokračovat v cestě, a stiskněte tlačítko Start Stop. Azimut je nyní nastaven. Vaše aktuální směrování je zobrazeno ve středu displeje a bude se měnit podle vašeho pohybu.
  2. Šipky v horním řádku displeje vás navádějí do správného směru, kterým musíte jít pro dodržení nastaveného azimutu. Symbol bearing icon potvrzuje, že jdete ve správném směru.
POZNÁMKA:

Stisknutí tlačítka - Light rovněž aktivuje podsvícení.

Jste na túře a právě jste vystoupali na strmý kopec. Rozhlédnete se kolem sebe přes údolí a v dáli zpozorujete na jiném kopci srub. Rozhodnete se dojít přes údolí k tomuto srubu. Namíříte směrovací šipku kompasu přístroje na srub a nastavíte azimut. Při procházení údolím vám šipky v horním řádku displeje ukazují, kam máte jít. Protože kompas je z důvodu šetření baterie aktivní pouze po dobu 40 sekund, musíte čas od času kompas znovu aktivovat a zkontrolovat svůj směr. Držte se kompasu a za chvíli tam budete.