Suunto EON Core - Péče a podpora - Likvidace a recyklace
Find a dealer/service center

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Likvidace a recyklace

Zařízení prosím zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o elektronickém odpadu a bateriích. Nevyhazujte počítač spolu s běžným domácím odpadem. Máte-li zájem, můžete zařízení vrátit nejbližšímu prodejci Suunto.

Níže uvedený symbol znamená, že v rámci Evropské unie musí být toto zařízení zlikvidováno podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Postupujte podle místních postupů členských států pro sběr elektronického odpadu.

WEEE symbol black

Správný sběr a recyklace baterií a elektronických zařízení pomáhá šetřit zdroje a minimalizuje jejich dopad na životní prostředí.