Suunto EON Core - Vlastnosti - Algoritmický zámek
Find a dealer/service center

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Algoritmický zámek

Algoritmický zámek

Algoritmus Suunto Fused™ RGBM bude uzamčen po dobu 48 hodin v případě, že budete déle než 3 minuty ignorovat upozornění na dekompresní zastávku. Po uzamčení výpočetního algoritmu nebudou k dispozici žádné údaje o ponoru a na displeji bude zobrazena pouze hláška Zamčeno (Chyba). Algoritmický zámek je bezpečnostní prvek, který zdůrazňuje skutečnost, že byly porušeny předpoklady správného výpočtu dekompresního modelu.

Pokud vystoupáte nad horní hranici dekomprese o více než 0,6 m (2 stopy), začne hodnota horní hranice svítit červeně a vedle ní se zobrazí šipka dolů. Rozezní se taktéž zvukový výstražný signál.

ErrorCondition Core

V této situaci byste měli co nejrychleji sestoupit pod horní hranici dekomprese a pokračovat v dekompresi. Pokud tak neučiníte do tří (3) minut, počítač Suunto EON Core uzamkne výpočetní model algoritmu a zobrazí na displeji hlášku Zamčeno, viz níže. Hladina horní hranice dekomprese již nebude zobrazena.

permanentError Core

V tomto stavu se značně zvyšuje riziko výskytu dekompresní nemoci. Informace o dekompresi nebudou k dispozici následujících 48 hodin po vynoření.

Je možné se s přístrojem potápět i po uzamčení algoritmu, avšak namísto informací o dekompresi bude na displeji zobrazena hláška Zamčeno (Chyba). Pokud po vynoření nad hladinu zahájíte ponor při uzamčeném dekompresního algoritmu, resetujte se časový interval algoritmického zámku zpět na 48 hodin.