Suunto EON Core - Vlastnosti - Informace o zařízení

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Informace o zařízení

Informace o zařízení

Informace o vašem počítači Suunto EON Core naleznete v nabídce General (Obecné) / About EON (O EONu). Mezi tyto informace patří historie počítače, verze software a prohlášení o shodě rádiového vysílače.

Pro přístup k informacím o Suunto EON Core

  1. Podržením stisknutého prostředního tlačítka otevřete hlavní nabídku.
  2. Pomocí horního a spodního tlačítka přejděte na položku General (Obecné) a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nabídku About EON (O EONu).
  4. Podržením stisknutého prostředního tlačítka se vrátíte zpět a nabídku opustíte.