Suunto EON Core - Vlastnosti - Jas displeje
Find a dealer/service center

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Jas displeje

Jas displeje můžete nastavit pomocí nabídky General (Obecné) » Device settings (Nastavení počítače) » Brightness (Jas). Výchozí hodnota je 50 %. Toto nastavení má přímý dopad na životnost baterie.

TIP:

Pokud jas displeje snížíte, můžete tím značně prodloužit životnost baterie.