Suunto EON Core - Vlastnosti - Plánovač ponoru
Find a dealer/service center

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Plánovač ponoru

Plánovač ponoru

Plánovač ponoru v počítači Suunto EON Core vám pomůže rychle naplánovat příští ponor. Plánovač na základě hloubky a plynové směsi zobrazuje časový limit, který určuje, jak dlouho lze zůstat v dané hloubce bez nutnosti následné dekomprese, a zbývající čas plynu.

Plánovač ponoru vám také pomůže naplánovat ponory v sérii s ohledem na zbytkový dusík z předchozích ponorů a na základě zadaného plánovaného povrchového intervalu.

Před plánováním svého prvního ponoru se ujistěte, že jste důkladně prošli nastavení plánovače a upravili jej podle svých osobních preferencí. Zobrazení plánovače a změny nastavení proveďte pomocí nabídky Dive planner (Plánovač ponoru).

Mezi nastavení plánovače patří velikost plynové lahve a její tlak na začátku ponoru a osobní spotřeba plynové směsi (spotřeba vzduchu na hladině). Pokud si nejste jisti, jaká je vaše osobní spotřeba plynové směsi, doporučujeme použít výchozí hodnotu, tedy 25 l/min (0,9 ft3/min).

POZNÁMKA:

Odhad zbývajícího času plynu je založen na tlaku v lahvi před zahájením ponoru mínus 35 barů (510 psi).

Výpočet času, po který může potápěč zůstat v jisté hloubce bez toho, aniž by musel provádět při výstupu dekompresní zastávky, je založen na hloubce ponoru a plynové směsi. Zohledněn je rovněž zbytkový dusík z předchozích ponorů a povrchový interval. Zbývající čas plynu závisí na hloubce ponoru, osobní spotřebě a velikosti lahve/tlaku.

Na obrazovce plánovače ponoru můžete nastavit hloubku a typ plynové směsi.

Například pokud pro první ponor v sérii nastavíte hloubku 18 metrů a směs s 21 % kyslíku, uvidíte následující:

Diveplanner

Hodnoty vypočítané v tomto příkladu jsou:

  • Počet ponorů v sérii: 1
  • Doba ponoru bez nutnosti dekompresních zastávek: 51 minut
  • Zbývající čas plynu: 41 minut

Při plánování dalších ponorů v sérii vám plánovač ponoru umožní nastavit povrchový interval. V příkladu níže je povrchový interval před druhým ponorem 1:37 minut. Prozkoumejte, jak různé hodnoty povrchového intervalu ovlivňují dobu ponoru bez dekompresních zastávek.

Diveplanner2