Suunto EON Core - Vlastnosti - Výpočet kyslíku

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Výpočet kyslíku

Výpočet kyslíku

počítač Suunto EON Core počítá v průběhu ponoru parciální tlak kyslíku (pO2), otravu centrálního nervového systému (CNS%) a plicní otravu kyslíkem, což se sleduje prostřednictvím jednotek tolerance ke kyslíku (OTU). Výpočty kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech.

Ve výchozím nastavení v módu ponoru Air/Nitrox nejsou hodnoty CNS% a OTU zobrazeny, dokud nedosáhnou minimálně 80 % doporučeného limitu. Jakmile některá z hodnot překročí 80 % limitu, počítač Suunto EON Core zobrazí upozornění, které zůstane na obrazovce. V módu Trimix jsou hodnoty CNS% a OTU zobrazeny v pravém dolním rohu jako posuvný prvek.

POZNÁMKA:

Obrazovku lze přizpůsobit tak, aby byly hodnoty CNS% a OTU vždy viditelné.