Suunto EON Core - Začínáme
Find a dealer/service center

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Začínáme

Začínáme

Stavy displeje a obrazovky

Suunto EON Core obsahuje dvě hlavní obrazovky v povrchovém stavu a stavu ponoru: čas/nulový čas a kompas. Hlavní obrazovku změníte stisknutím prostředního tlačítka.

ScreenNavigationCore

Dolní pravé pole zobrazuje více informací včetně max. hloubky, tlaku v lahvi, časovače a při potápění také nulový čas a dekompresní zastávky. Zobrazení můžete měnit stisknutím spodního tlačítka.

POZNÁMKA:

Hlavní obrazovky je možné přizpůsobit. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Suunto EON Core automaticky přepíná mezi povrchovým stavem a stavem ponoru. K aktivaci stavu ponoru dojde při ponoření do 1,2 m (4 stopy) pod hladinou.

Následující obrazovka přístroje Suunto EON Core při použití sledování tlaku v lahvi zobrazuje tyto informace:

TankPressViewCore

  • Aktuální hloubka je 19,0 m
  • Délka ponoru je 22 minut
  • Zbývající tlak v lahvi je 125 barů
  • Bezdekompresní čas je 50 minut
  • Příští bezpečnostní zastávka je v hloubce 3,0 metrů
  • Kapacita baterie stačí na ještě 16 hodin potápění