Suunto EON Steel - Péče a podpora
Find a dealer/service center

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Péče a podpora

Péče a podpora

Instrukce pro zacházení

Zacházejte s přístrojem Suunto EON Steel opatrně. Citlivé elektronické součástky mohou být v případě upuštění přístroje či nesprávného použití poškozeny.

Při cestování s tímto potápěčským počítačem se ujistěte, že je bezpečně zabalený v odbaveném nebo kabinovém zavazadle. Vložte jej do tašky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí stabilitu uvnitř zavazadla a odolnost vůči nárazu.

Nepokoušejte se počítač Suunto EON Steel sami rozebírat nebo opravovat. Pokud se objeví s počítačem nějaký problém, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Suunto.

VAROVÁNÍ:

ZAJISTĚTE VODĚODOLNOST PŘÍSTROJE! Pokud by do přístroje a/nebo prostoru pro baterii vnikla vlhkost, hrozí vážné narušení funkcionality přístroje. Veškeré servisní zákroky svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

Po každém použití potápěčský počítač opláchněte a osušte. Po ponoru ve slané vodě počítač velmi pečlivě opláchněte.

Věnujte zvláštní pozornost oblasti tlakového čidla, vodním kontaktům, tlačítkům a vstupnímu konektoru USB. Pokud připojíte USB kabel k potápěčskému počítači před omytím, opláchněte poté i koncovku kabelu, která byla zastrčena v počítači.

Po použití počítač omyjte čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně pouzdro osušte vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí.

POZNÁMKA:

Neoplachujte počítač Suunto EON Steel tak, že jej necháte namočený v nádobě s vodou. Displej zůstává pod vodou zapnutý a spotřebovává kapacitu baterie.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto – na poškození způsobená jiným než originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte k čištění potápěčského počítače stlačený vzduch ani vysokotlaké vodní hadice. Mohlo by dojít k trvalému poškození senzoru tlaku v počítači.

TIP:

Pro získání osobní podpory, zaregistrujte váš Suunto EON Steel na www.suunto.com/support.