Suunto EON Steel - Péče a podpora - Nabíjení baterie

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Nabíjení baterie

Nabíjejte Suunto EON Steel pomocí dodaného USB kabelu. Pokud je zbývající kapacita baterie příliš nízká, zůstane displej vypnutý i po připojení k nabíječce až do té doby, než baterie dosáhne na určitou úroveň nabití. Během nabíjení bude vedle displeje blikat červený indikátor LED.

UPOZORNĚNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE USB kabel, pokud je Suunto EON Steel vlhký. Hrozí poškození elektrických obvodů. Ujistěte se, že jsou konektory kabelu i přístroje suché. Pokud používáte ochranné pouzdro, sundejte jej z napájecího konektoru a jeho okolí a odstraňte případné zbývající kapky vody.

POZNÁMKA:

Po připojení je možné, že při styku Suunto EON Steel s kovovým pláštěm počítače ucítíte brnění. To je způsobeno nízkým elektrickým proudem, který vzniká, když spojení zástrčky počítače a zásuvky ve zdi není uzemněno.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Dobíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů a může být eventuálně nunté ji vyměnit. Výměnu baterie smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska Suunto.