Suunto EON Steel - Reference - Shoda

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Shoda

CE

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek vybavený rádiovým vysílačem typu DP141 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Standard EU pro hloubkoměry

EN 13319 je evropským standardem, který stanovuje požadavky na hloubkoměry potápěčských počítačů. Potápěčské počítače Suunto tento standard splňují.

EN 250 a FIOH

Manometr a díly potápěčského počítače, které jsou použity k měření tlaku v lahvi, jsou v souladu s požadavky standardu Evropské komise EN 250 vztahující se měření tlaku v plynových nádobách. Institut FIOH, jmenovitě subjekt č. 0430, certifikoval tento počítač v kategorii osobní ochranné elektroniky.

Soulad s FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 Pravidel FCC. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference, a

(2) toto zařízení musí akceptovat všechny přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost. Tento výrobek byl testován na shodu se standardy FCC a je určen pro domácí nebo kancelářské použití.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Suunto, mohou zrušit vaše oprávnění používat tento přístroj podle nařízení FCC.

IC

Tento přístroj je v souladu s normami RSS licenční výjimky Industry Canada. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

(1) tento přístroj nesmí způsobovat interference, a

(2) tento přístroj musí akceptovat všechny interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.