Suunto EON Steel - Vlastnosti - Časomíra

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Časomíra

Suunto EON Steel zahrnuje časomíru, kterou je možné použít pro měření času určitých úkonů během pohybu na hladině nebo ponoru. Časomíra je zobrazena v pravém spodním rohu jako posuvný prvek.

POZNÁMKA:

Časomíru je možné přizpůsobit tak, aby se zobrazovala v podobě analogových hodinek uprostřed obrazovky.

Použití časomíry:

  1. Během ponoru stiskněte horní tlačítko. Časomíra se spustí.
  2. Pro přerušení časomíry znovu stiskněte horní tlačítko.
  3. Časomíru vynulujete podržením stisknutého horního tlačítka.

Každé spuštění a zastavení časomíry se uloží do záznamu ponoru.