Suunto EON Steel - Vlastnosti - Hodiny s kalendářem

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Hodiny s kalendářem

Hodiny s kalendářem

Datum a čas lze nastavit prostřednictvím nabídky General (Obecné) / Device settings (Nastavení přístroje) / Time & date (Čas a datum).

Formát data a času můžete změnit v nabídce General (Obecné) / Device settings (Nastavení přístroj) / Units and formats (Jednotky a formáty).

Změna nastavení času a data

 1. Podržením stisknutého prostředního tlačítka otevřete nabídku.
 2. Přejděte na položku General (Obecné) / Device settings (Nastavení přístroje) / Time & date (Čas a datum).
 3. Pomocí horního nebo spodního tlačítka přejděte na položku Set time (Nastavit čas) nebo Set date (Nastavit datum).
 4. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nastavení.
 5. Změňte hodnotu nastavení pomocí horního a dolního tlačítka.
 6. Stisknutím prostředního tlačítka se přesunete na následující nastavení.
 7. Po uložení požadované hodnoty a návrat do nabídky Time & date (Čas a datum) opět stiskněte prostřední tlačítko.
 8. Po dokončení nabídku opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Změnu formátu času a data

 1. Podržením stisknutého prostředního tlačítka otevřete nabídku.
 2. Přejděte na položku General (Obecné) / Device settings (Nastavení přístroje) / Units and formats (Jednotky a formáty).
 3. Pomocí horního nebo spodního tlačítka přejděte na položku Time format (Formát času) nebo Date format (Formát data).
 4. Formát změníte a uložíte opakováním výše uvedených kroků 5–8.