Suunto EON Steel - Vlastnosti - Módy ponoru
Find a dealer/service center

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Módy ponoru

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Steel čtyři různé módy ponoru: Air/Nitrox, Trimix, CCR, a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Požadovaný mód ponoru můžete zvolit prostřednictvím nabídky Dive settings (Nastavení ponoru) / Mode (Mód).

POZNÁMKA:

Mód ponoru Air/Nitrox je mód s použitím jedné plynové směsi. Nabídka Gas(es) (Plynové směsi) vám v tomto módu neumožní přidat více než jednu plynovou směs. To je však možné změnit prostřednictvím uživatelského nastavení. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

POZNÁMKA:

Zatímco obrazovka módu Air/Nitrox je ve výchozím nastavení v grafickém stylu, obrazovky ostatních módů jsou v klasickém stylu. Pomocí softwaru Suunto DM5 lze změnit toto a další nastavení, stejně jako vytvořit další módy ponoru. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Módy Air/Nitrox, Trimix a CCR jsou určeny pro potápění s dekompresními údaji, jako je doba bez dekompresní zastávky nebo hloubka horní hranice dekomprese/čas výstupu.

Výchozím dekompresním algoritmem používatým v Suunto EON Steel je Suunto Fused™ RGBM. Další informace o tomto algoritmu uvádí Suunto Fused RGBM.

Gauge je časomíra doby strávené u dna, a tudíž nezahrnuje žádné informace o dekompresi ani výpočty.

POZNÁMKA:

Po ponoru v módu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud se během této doby budete potápět v módu Air/Nitrox, Trimix nebo CCR, nebude k dispozici žádný výpočet dekomprese a v polích s informacemi o dekompresi bude uvedena pouze chybová hláška ERROR.