Suunto EON Steel - Vlastnosti - Otočný displej

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Otočný displej

Otočný displej

Displej počítače Suunto EON Steel je otočný, takže můžete počítač používat na levé i pravé ruce a upravit si polohu tlačítek podle toho, jak vám lépe vyhovuje.

Orientaci tlačítek můžete změnit pomocí nabídky General (Obecné) » Device settings (Nastavení počítače) » Flip display (Otočný displej).

Pokud zvolíte možnost Buttons right (Tlačítka napravo), budou tlačítka na pravé straně, pokud vyberete Buttons left (Tlačítka nalevo), budou na levé.