Suunto EON Steel - Vlastnosti - Plynové směsi

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Plynové směsi

Plynové směsi

Pokud je vybrán jako mód ponoru Nitrox nebo Trimix, musíte definovat plynové směsi pro správnou funkci dekompresního algoritmu. K definici plynových směsí slouží nabídka Gas(es) (Plynové směsi). V módu Nitrox je součástí směsi pouze kyslík (O2%). V módu Trimix je k dispozici hélium (He%) a také možnost výběru více plynových směsí.

POZNÁMKA:

Po analýze jednotlivých plynů byste měli při zadávání hodnoty do EON Steel zaokrouhlit výsledek dolů. Pokud například naměříte ve směsi 31,8 % kyslíku, zadejte do přístroje hodnotu 31 %. Díky tomu budou výsledky dekompresních výpočtů bezpečnější. Výpočty kyslíku (pO2, OTU, CNS%) jsou rovněž konzervativnější, protože použitý procentuální podíl kyslíku představuje O2% + 1.

VAROVÁNÍ:

DO POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE NENÍ MOŽNÉ ZADAT PROCENTUÁLNÍ HODNOTY KONCENTRACE KYSLÍKU VE ZLOMKU. NEZAOKROUHLUJTE HODNOTY NAHORU! Takové zaokrouhlování hodnot by vedlo k nedostatečnému podílu dusíku v dekompresních výpočtech.

POZNÁMKA:

Zde můžete nastavit, co uvidíte v nabídce Gas(es) (Plynové směsi). Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Je důležité pochopit, jak nabídka Gas(es) (Plynové směsi) funguje v módu Trimix, ve kterém můžete používat více plynových směsí. V níže uvedeném příkladu nabídka obsahuje tři plynové směsi a směs tx18/45 je zvolena jako aktivní. I když je aktivní pouze jeden plyn, dekompresní algoritmus vypočítává čas výstupu (během ponoru) za použití všech těchto tří plynů.

Pokud chcete změnit aktivní plyn:

  1. V nabídce Gas(es) (Plynové směsi) stiskněte prostřední tlačítko. Zobrazí se možnosti plynových směsí.
  2. Zvýrazněte položku Select pomocí horního a spodního tlačítka.
  3. Opětovným stisknutím prostředního tlačítka volbu potvrďte.

menu gases

Pokud se chystáte na ponor s jediným plynem, ujistěte se, že se v nabídce Gas(es) (Plynové směsi) nachází pouze tento plyn. V opačném případě bude přístroj Suunto EON Steel předpokládat, že v průběhu ponoru hodláte používat všechny plynové směsi a vyzve vás během ponoru k přepnutí.

POZNÁMKA:

V módu CCR jsou plynové směsi rozděleny na směsi v otevřeném a uzavřeném okruhu. Viz Potápění s rebreatherem.