Suunto EON Steel - Vlastnosti - Výškové a osobní přizpůsobení

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Výškové a osobní přizpůsobení

Výškové a osobní přizpůsobení

Existuje několik faktorů ovlivňujících náchylnost vůči dekompresní nemoci. Tyto faktory se u jednotlivých potápěčů liší a také se mění v čase.

Osobní faktory, které mají tendence zvyšovat pravděpodobnost výskytu dekompresní nemoci, zahrnují:

 • vystavení nízkým teplotám – teplota vody nižší než 20 °C (68 °F)
 • podprůměrná fyzická zdatnost
 • únava
 • dehydratace
 • stres
 • obezita
 • patent foramen ovale (PFO)
 • zvýšená fyzická aktivita před nebo po ponoru
VAROVÁNÍ:

DBEJTE NA PŘESNÉ OSOBNÍ PŘIZPŮSOBENÍ! Pokaždé, když si budete vědomi existence faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku dekompresní nemoci (DCS), použijte toto přizpůsobení pro přiměřenější výpočty v průběhu ponoru. Nastavení nesprávných hodnot osobního přizpůsobení vede k nepřesným údajům o ponoru a jeho plánování.

Toto osobní přizpůsobení umožňuje v pěti krocích upravit konzervativnost algoritmu podle vaší náchylnosti vůči dekompresní nemoci. Nastavení naleznete v nabídce Dive settings (Nastavení ponoru) / Parameters (Parametry) / Personal (Osobní).

Osobní úroveňVysvětlení
Agresivnější (-2)Ideální podmínky, vynikající fyzická zdatnost a rozsáhlé zkušenosti s potápěním v nedávné době
Agresivní (-1)Ideální podmínky, dobrá fyzická zdatnost a dostatečné zkušenosti s potápěním v nedávné době
Výchozí (0)Ideální podmínky (výchozí hodnota)
Přiměřená (+1)Existují některé ze zmíněných faktorů
Opatrná (+2)Existuje více ze zmíněných faktorů
VAROVÁNÍ:

Hodnoty osobního přizpůsobení 0, -1 nebo -2 vedou k vysoké pravděpodobnosti vzniku dekompresní nemoci nebo jiného zranění, v nejhorším případě i úmrtí.

Kromě osobního přizpůsobení lze Suunto EON Steel nastavit také pro potápění v různých nadmořských výškách. Výpočet dekompresního algoritmu poté bude automaticky probíhat podle tohoto výškového přizpůsobení. Toto nastavení naleznete v nabídce Dive settings (Nastavení ponoru) / Parameters (Parametry) / Altitude (Nadmořská výška) a na výběr jsou tři rozpětí:

 • 0–300 m (0–980 stop) (výchozí)
 • 300–1500 m (980–4900 stop)
 • 1500–3000 m (4900–9800 stop)
VAROVÁNÍ:

Cestování do vyšších nadmořských výšek může způsobit dočasnou změnu v rovnováze rozpuštěného dusíku v těle. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat.