Suunto EON Steel - Vlastnosti - Výpočet kyslíku

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Výpočet kyslíku

Výpočet kyslíku

Během ponoru počítá Suunto EON Steel parciální tlak kyslíku (pO2), otravu centrálního nervového systému (CNS%) a plicní otravu kyslíkem, což se sleduje prostřednictvím jednotek tolerance ke kyslíku (OTU). Výpočet otravy kyslíkem je založený na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech.

Ve výchozím nastavení v módu ponoru Air/Nitrox nejsou hodnoty CNS% a OTU zobrazeny, dokud nedosáhnou minimálně 80 % doporučeného limitu. Jakmile některá z hodnot překročí 80 % limitu, přístroj EON Steel zobrazí upozornění, které zůstane na obrazovce. Ve výchozím módu Trimix jsou hodnoty CNS% a OTU zobrazeny v pravém dolním rohu jako posuvný prvek.

POZNÁMKA:

Obrazovku lze přizpůsobit tak, aby byly hodnoty CNS% a OTU vždy viditelné.