Suunto EON Steel - Vlastnosti - Zbývající čas plynu

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Zbývající čas plynu

Zbývající čas plynu

Zbývající čas plynu vyjadřuje zbývající objem aktuální vzduchové (plynové) směsi v minutách. Tento čas je založený na tlaku v lahvi a aktuální frekvenci dýchání.

Zbývající čas plynu je také velmi závislý na aktuální hloubce. Například, pokud uvažujeme, že všechny ostatní faktory zůstávají neměnné včetně rychlosti dýchání, tlaku v lahvi a velikosti lahve, hloubka ovlivňuje zbývající čas plynu takto:

  • V 10 m (33 stopách, okolní tlak 2 bary) je zbývající čas plynu 40 minut.
  • V 30 m (99 stopách, okolní tlak 4 bary) je zbývající čas plynu 20 minut.
  • V 70 m (230 stopách, okolní tlak 8 barů) je zbývající čas plynu 10 minut.

Zbývající čas plynu je ve výchozím nastavení zobrazen v pravém dolním rohu výchozích módů ponoru. Pokud jste nespárovali sondu Suunto Tank POD, zobrazí se místo zbývajícího času plynu hodnota „n/a“. Pokud byla sonda spárována, ale potápěčský počítač nepřijímá žádná data, zobrazí se v poli symbol –. K tomu může dojít, pokud je sonda mimo dosah, ventil tlakové lahve je uzavřen nebo je baterie sondy vybitá.

gas time