Změna obecných nastavení

Suunto Essential Uživatelská příručka -

Změna obecných nastavení

V nabídce General lze změnit obecná nastavení, a to:

 • button tone: zap./vyp.
 • tone guide: zap./vyp.
 • backlight: tlačítko osvětlení / libovolné tlačítko
 • language: angličtina, francouzština, španělština, němčina

Otevření nabídky General z nabídky Menu:

 1. Otevřete nabídku Menu stisknutím a podržením tlačítka Mode v režimu Time , Alti & Baro nebo Compass.
 2. Zvolte položku General pomocí tlačítka - Light.
 3. Potvrďte tlačítkem Mode.

Tón tlačítka

V nabídce Button tone je možné zapnout nebo vypnout tón tlačítka. Tón tlačítka je slyšet při každém stisknutí tlačítka jako potvrzení akce.

 1. V nabídce General zvolte položku Button tone.
 2. Tón tlačítka se zapíná nebo vypíná pomocí tlačítek + a - Light.

Vedení tónem

V nabídce tone guide je možné zapnout nebo vypnout vedení tónem. Tón uslyšíte, když:

 • Změníte nastavenou hodnotu
 • Nastavíte referenční hodnotu nadmořské výšky
 • Spustíte nebo zastavíte záznamník
 • Označíte bod nadmořské výšky při probíhajícím zaznamenávání
 • Spustíte nebo zastavíte stopky
 • Zařízení bude přepínat profily mezi altimeter a Barometer v případě nastavení profilu automatic.

Postup zapnutí nebo vypnutí vedení tónem:

 1. V nabídce General zvolte položku Tone guides.
 2. Vedení tónem se zapíná nebo vypíná pomocí tlačítek + a - Light.

Podsvícení

V nabídce Backlight je možné přepínat mezi dvěma režimy podsvícení: po stisknutí příslušného tlačítka nebo jakéhokoliv tlačítka.

Postup nastavení podsvícení na normální nebo noční použití:

 1. V nabídce General zvolte položku Backlight.
 2. Přepínejte mezi režimy podsvícení light button nebo any button tlačítky + a - Light.

V případě, že zvolíte režim light button, bude podsvícení aktivováno po stisknutí tlačítka - Light. Podsvícení se automaticky vypne po 5 sekundách. V případě, že chcete udržovat podsvícení v průběhu procházení nabídky Menu, je nutné je aktivovat v režimu Time, Alti & Baro nebo Compass před vstupem do nabídky Menu. Podsvícení poté bude aktivováno, dokud nabídku Menu neopustíte.

Zvolíte-li režim any button, podsvícení bude aktivováno stisknutím libovolného tlačítka.

Jazyk

V nabídce Language můžete zvolit jazyk uživatelského rozhraní přístroje Suunto Essential (angličtina, němčina, francouzština a španělština).

Postup zvolení jazyka:

 1. V nabídce General zvolte položku Language.
 2. Zvolte jazyk z nabídky tlačítky + a - Light.

Aktivace zámku tlačítek

Zámek tlačítek můžete aktivovat a deaktivovat podržením stisknutého tlačítka -Light. Aktivovaný zámek tlačítek je indikován symbolem zámku icon button lock .

POZNÁMKA:

I když je aktivován zámek tlačítek, můžete přepínat zobrazení a zapínat podsvícení.