Výměna baterie

Suunto Essential Uživatelská příručka -

Výměna baterie

POZNÁMKA:

Pro snížení rizika požáru nebo popálení použité baterie nemačkejte, nepropichujte ani je neodhazujte do ohně či vody. Použité baterie řádným způsobem recyklujte nebo zlikvidujte.

POZNÁMKA:

Pokud se poškodí závity krytu bateriového prostoru, odešlete svůj přístroj autorizovanému zástupci Suunto k opravě.

POZNÁMKA:

Je-li pro váš výrobek k dispozici, musí být použita originální sada náhradní baterie a pásku Suunto. Sady jsou k dispozici ve webovém obchodě Suunto a u některých autorizovaných prodejců Suunto. Nepoužití těchto sad a nedbalá výměna baterie mohou zrušit záruku.

Changing battery