Získání správných údajů

Suunto Essential Uživatelská příručka -

Získání správných údajů

Postup zajištění správných údajů z kompasu v režimu COMPASS: Compass

  • po výzvě správně zkalibrujte kompas (viz Kalibrování kompasu)
  • nastavte správnou hodnotu deklinace
  • držte přístroj v rovině
  • držte jej dál od kovových předmětů (například šperků) a magnetických polí (například elektrická vedení)

Kalibrování kompasu

Při prvním používání a po výměně baterie je potřeba přístroj pečlivě zkalibrovat. Přístroj k tomu vyzve vždy, když je potřeba.

Postup kalibrování kompasu:

  1. Držte přístroj v rovině a nenaklápějte jej do žádného směru.
  2. Pomalu přístrojem otáčejte ve směru hodinových ručiček (rychlostí jednu otáčku za přibližně 15 sekund), dokud se neaktivuje kompas.
POZNÁMKA:

Pokud v kompasu zpozorujete odchylky, můžete jej znovu zkalibrovat. V režimu kompasu držte přístroj v rovině a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček 5 až 10krát.

TIP:

Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti, kalibrujte kompas před každým použitím.

Getting right readings

Nastavení hodnoty deklinace

Papírové mapy jsou orientovány na zemský severní pól. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól - oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte v kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem představuje deklinaci.

Setting declination value

Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z internetu (pro USA například na stránkách centra National Geophysical Data Center).

Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny v relaci s magnetickým severním pólem. To znamená, že při používání map pro orientační běh musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.

Postup nastavení hodnoty deklinace:

  1. V nabídce Menu zvolte položku Compass.
  2. Deklinaci můžete vypnout, zvolit W (západní), nebo E (východní).
  3. Hodnotu deklinace nastavte tlačítky + a - Light.