Nastavení budíku

Suunto Essential Uživatelská příručka -

Nastavení budíku

Přístroj Suunto Essential můžete používat jako budík.

Postup přístupu k budíku a nastavení buzení:

  1. V nabídce Menu zvolte položku Time-Date.
  2. Zvolte alarm.
  3. Budík můžete zapnout nebo vypnout tlačítky + a - Light.
  4. Potvrďte tlačítkem Mode.
  5. Nastavte hodinu a minutu buzení prostřednictvím tlačítek + a - Light.

Po zapnutí budíku se na displeji zobrazí symbol alarm 01 indikující aktivní budík.

Při vyzvánění budíku jej můžete buď odložit nebo vypnout.

Pokud zvolíte Yes nebo neuděláte nic, buzení se přeruší a restartuje vždy po 5 minutách, dokud jej nezastavíte. Budík můžete odložit až 12krát, do celkové doby 1 hodiny. Zvolíte-li No, buzení se zastaví a restartuje se ve stejnou dobu následující den.

Setting alarm

TIP:

Pokud jste buzení odložili, je možné je vypnout stisknutím a podržením tlačítka View v režimu time.

Zítra ráno chcete vstát brzy. Před ulehnutím do postele nastavíte budík přístroje na 6:30. Druhý den ráno vás budík probudí v 6:30, ale chcete si ještě 5 minut přispat. Až se přístroj zeptá, zda chcete budík odložit, zvolíte YesYes. Po pěti minutách se buzení ozve znovu. Nyní již vstanete a s radostí se začnete připravovat na svůj výlet. Jaký rozdíl může udělat pět minut!

POZNÁMKA:

Je-li aktivováno odložené buzení, na displeji bliká symbol budíku. Po deaktivování odloženého buzení symbol budíku přestane blikat.