Změna nastavení času
Find a dealer/service center

Suunto Essential Uživatelská příručka -

Změna nastavení času

Změnu nastavení času je možné provést v nabídce Menu.

Postup nastavení času v nabídce Menu:

 1. Nabídku Menu otevřete stisknutím a podržením tlačítka Mode.
 2. Zvolte položku Time-Date pomocí tlačítka - Light.
 3. Potvrďte tlačítkem Mode.

Nastavení času

Nabídka Time slouží k nastavení času.

Postup nastavení času:

 1. V nabídce Time-Date zvolte položku Time.
 2. Nastavte hodnoty hodin, minut a sekund pomocí tlačítek + a - Light.

Nastavení data

V nabídce Date je možné nastavit rok, měsíc a den.

Postup nastavení data:

 1. V nabídce Time-Date zvolte položku Date.
 2. Nastavte den, měsíc a rok pomocí tlačítek + a - Light.

Informace o změně formátu zobrazení času uvádí část Změna jednotek.

Nastavení duálního času

V nabídce dual time můžete nastavit čas pro lokalitu v jiné časové zóně.

Postup nastavení duálního času:

 1. V nabídce Time-Date zvolte položku dual time.
 2. Nastavte hodnoty hodin, minut a sekund pomocí tlačítek + a - Light.
POZNÁMKA:

Doporučujeme nastavit přesný čas pro vaši aktuální lokalitu jako hlavní čas, protože budík pracuje s nastavením hlavního času.

Cestujete do zahraničí a nastavíte si duální čas, abyste věděli, kolik hodin je právě doma. Hlavní čas je čas v lokalitě, v níž se aktuálně nacházíte. Nyní budete vždy znát místní čas a můžete se i rychle podívat, kolik hodin je doma.

Nastavení časů východu a západu slunce

V nabídce Sunrise můžete vybrat referenční město, které přístroj Suunto Essential používá pro zobrazování časů východu a západu slunce.

Postup nastavení časů východu a západu slunce:

 1. V nabídce Menu zvolte položku Sunrise.
 2. Jednotlivé lokality procházejte pomocí tlačítek + and -Light.
 3. Lokalitu můžete vybrat tlačítkem Mode.
POZNÁMKA:

Chcete-li nastavit časy východu a západu slunce pro lokalitu, která není v přístroji uvedena, zvolte jiné referenční město ze stejné časové zóny. Vyberte nejbližší město severně nebo jižně od vaší lokality.

Jste na cestě v Algonquinu, obrovském národním parku severně od Toronta. Chcete vědět, kdy bude západ slunce, abyste mohli včas začít stavět svůj stan na nocleh. Jako referenční město pro východ a západ slunce vyberte „Toronto“. Přístroj vám nyní sdělí, v kolik hodin nastane západ slunce.