Σήμα κατατεθέν

Suunto Essential Οδηγίες χρήσης -

Table of Content

Σήμα κατατεθέν

Το Suunto Essential, τα λογότυπά του, καθώς και οι άλλες εμπορικές ονομασίες και επωνυμίες της εμπορικής ταυτότητας Suunto, είναι καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα σήματα της Suunto Oy. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.