การอ่านค่าที่ถูกต้อง

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การอ่านค่าที่ถูกต้อง

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอ่านค่าเข็มทิศถูกต้อง เมื่ออยู่ในโหมดเข็มทิศ: Compass

  • การปรับเทียบเข็มทิศอย่างถูกต้องเมื่ออุปกรณ์แสดงข้อความแจ้ง (ดูที่ การปรับเทียบเข็มทิศ)
  • ตั้งค่าความลาดเอียงให้ถูกต้อง
  • รักษาระดับของอุปกรณ์ให้อยู่ในแนวระนาบ
  • เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากโลหะ (เช่นเครื่องประดับ) และสนามแม่เหล็ก (เช่น สายไฟฟ้า)

การปรับเทียบเข็มทิศ

คุณต้องปรับเทียบอุปกรณ์อย่างระมัดระวังในระหว่างการใช้งานในครั้งแรก และในขณะที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ อุปกรณ์จะแสดงข้อความให้คุณปรับเทียบอุปกรณ์ทุกครั้ง ถ้าจำเป็น

เพื่อปรับเทียบเข็มทิศ:

  1. รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในแนวระดับ อย่าให้เอนเอียงไปในทิศทางใด
  2. ค่อย ๆ หมุนอุปกรณ์ตามเข็มนาฬิกา (ประมาณ 15 วินาทีต่อรอบ) จนกว่าเข็มทิศจะเปิดทำงาน
หมายเหตุ:

ถ้าคุณสังเกตเห็นความเบี่ยงเบนในเข็มทิศ คุณสามารถปรับเทียบใหม่ได้โดยรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในแนวระดับ แล้วค่อย ๆ หมุนอุปกรณ์ตามเข็มนาฬิกา 5-10 ครั้งระหว่างที่อยู่ในโหมดเข็มทิศ

เคล็ดลับ:

ปรับเทียบเข็มทิศใหม่ก่อนที่ใช้งานทุกครั้งเพื่อให้ได้ความแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

Getting right readings

การตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็ก

แผนที่แบบกระดาษจะชี้ไปที่ทิศเหนือจริงเสมอ อย่างไรก็ตาม เข็มทิศจะชี้ไปที่ทิศเหนือแม่เหล็กซึ่งเป็นบริเวณเหนือพื้นผิวโลกที่อยู่ภายใต้แรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กของโลก
 เนื่องจากทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือที่แท้จริงไม่ได้เป็นสถานที่เดียวกัน โปรดตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็กบนเข็มทิศของคุณ มุมในระหว่างทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือจริงคือมุมเอียงของแนวแม่เหล็ก

Setting declination value

ค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็กจะปรากฏในแผนที่เกือบทุกชนิด ตำแหน่งของทิศเหนือแม่เหล็กจะเปลี่ยนไปทุกปี ดังนั้น คุณจึงสามารถหาค่าความลาดเอียงที่แม่นยำที่สุดและเป็นปัจจุบันที่สุดได้จากอินเทอร์เน็ต (เช่น National Geophysical Data Center ของสหรัฐอเมริกา)

แต่แผนที่สำหรับกีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศก็วาดโดยใช้ทิศเหนือแม่เหล็ก ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณใช้แผนที่สำหรับการเดินเท้าโดยใช้แผนที่และเข็มทิศ คุณต้องหมุนมุมเอียงของแนวแม่เหล็กที่ถูกต้องด้วยการตั้งค่ามุมเอียงไปที่ 0 องศา

เพื่อตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็ก:

  1. จาก Menu เลือก Compass
  2. ปิดค่าความลาดเอียง หรือเลือก W (ตะวันตก) หรือ E (ตะวันออก)
  3. กำหนดค่าความลาดเอียงโดยกดปุ่ม + และ - Light