Paggamit sa awtomatikong profile

Suunto Essential Gabay ng Gumagamit -

Paggamit sa awtomatikong profile

Ang automatic profile ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng altimeter at Barometer profile ayon sa iyong mga pagkilos. Kapag naka-activate ang automatic profile, lumilitaw ang auto icon sa gawing itaas na kaliwang bahagi ng display. Depende sa kung anong profile ang naka-activate, maa-access mo ang altimeter o ang profile view ng barometer gamit ang View.

Kapag ang device ay kumikilos nang 5 metro sa altitude sa loob ng 3 minuto, ina-activate ng altimeter profile. Kapag ang device ay kumikilos nang 5 metro sa altitude sa loob ng 12 minuto, ina-activate ng barometer profile.

PAALALA:

Hindi dapat naka-activate sa lahat ng panahon ang automatic profile. Kinakailangan ng ilang aktibidad na palaging naka-activate ang barometer profile kahit na maaaring kumikilos ka (hal. surfing). Sa ibang salita, sa ilang sitwasyon, kailangan mong manu-manong pumili ng naaakmang profile.