Bezpečnost
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

Bezpečnost

Bezpečnost

Typy bezpečnostních opatření

VAROVÁNÍ:

používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ:

používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.

POZNÁMKA:

používá se pro zvýraznění důležitých informací.

TIP:

označuje extra tipy, jak používat různé funkce hodinek.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ:

PŘESTOŽE JSOU NAŠE VÝROBKY V SOULADU S PRŮMYSLOVÝMI STANDARDY, MŮŽE PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU DOJÍT K ALERGICKÉ REAKCI NEBO K PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE LÉKAŘE.

VAROVÁNÍ:

POUZE PRO REKREAČNÍ POUŽITÍ.

VAROVÁNÍ:

NESPOLÉHEJTE VÝHRADNĚ NA GPS NEBO ŽIVOTNOST BATERIE, VŽDY PRO ZAJIŠTĚNÍ SVÉ BEZPEČNOSTI POUŽÍVEJTE MAPU A DALŠÍ ZÁLOŽNÍ MATERIÁLY.

UPOZORNĚNÍ:

NA PRODUKT NEAPLIKUJTE REPELENTY PROTI HMYZU, MOHOU POŠKODIT POVRCH.

UPOZORNĚNÍ:

NEODHAZUJTE PRODUKT DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU. Z DŮVODU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S NÍM ZACHÁZEJTE JAKO S ELEKTRONICKÝM ODPADEM.