Budík

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

Budík

Můžete si nastavit jeden čas pro budík. Když nastavíte budík, zobrazí se na časové ose.

alarm timeline

Postup nastavení budíku:

  1. Otevřete menu možností přidržením prostředního tlačítka.
  2. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Čas a Datum.
  3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nastavení budíku.
  4. Zapněte budík a potvrďte.
  5. Nastavte hodiny a minuty a nastavení potvrďte.
  6. Pro ukončení nastavení přidržte prostřední tlačítko.