GPS

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

GPS

Hodinky Suunto Kailash využívají navigační satelitní systém GPS.

Funkce GPS je ve výchozím nastavení zapnutá a využívá se pro mnoho důležitých funkcí hodinek Suunto Kailash, například pro aktualizaci času a umístění, případně pro záznamník 7R. V případě potřeby však můžete GPS vypnout v menu možností: UMÍSTĚNÍ » GPS.

Příjem signálu GPS může výrazně záviset na tom, kde se nacházíte globálně i na vašem bezprostředním okolí.

Nejlepší signál je možné přijímat v otevřeném prostoru s nerušeným výhledem na oblohu.

Budovy, hustá vegetace nebo oblačné počasí však mohou kvalitu příjmu signálu GPS snížit. Signál z družic na oběžné dráze je relativně slabý, a proto nedokáže prostupovat stavbami ani vodou. Když jste tedy doma, v kanceláři nebo v jiné budově, příjem signálu GPS na hodinkách obvykle nefunguje.

GPS signal strength Kailash