Krokoměr

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

Krokoměr

Krokoměr je k dispozici jako zobrazení na základním časovém displeji. Ukazuje, kolik kroků jste již v daný den učinili.

Krokoměr můžete zapnout/vypnout v menu možností: OBECNÉ » Zobrazení » Kroky.

Hodinky Product name navíc počítají průměr kroků za den za posledních 30 dní a tento průměr zobrazují v záznamníku 7R (viz záznamník 7R).

Výpočet zahrnuje pouze dny, kdy učiníte více než 1 000 kroků.

POZNÁMKA:

Krokoměr vychází z vašeho pohybu, který měří snímače instalované v hodinkách. Uváděné hodnoty jsou odhady a nejsou určeny pro žádné zdravotní účely. Jejich smyslem je podpora aktivního a zdravého života.