Podsvícení

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

Podsvícení

Hodinky Product name mají dva režimy podsvícení: normální podsvícení a velmi jasné podsvícení, které můžete použít jako svítilnu (viz Svítilna).

Pro aktivaci podsvícení přidržte spodní tlačítko, dokud se podsvícení nezapne.

Podsvícení má tři režimy, které je možné měnit v menu možností: OBECNÉ » Displej » Režim podsvícení.

  • Noc: Stisk jakéhokoli tlačítka aktivuje podsvícení na dobu 8 sekund.
  • Normální (výchozí): Dlouhé přidržení tlačítka aktivuje podsvícení na dobu 8 sekund.
  • Přepínání: Dlouhé přidržení tlačítka aktivuje podsvícení, které zůstane zapnuté, dokud nestisknete další tlačítko.
  • Vyp.: Bez podsvícení.

Úroveň jasu podsvícení je možné měnit v menu možností: OBECNÉ » Displej » Jas podsvícení.