Záznamník 7R

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

Záznamník 7R

Stisknutím tlačítka 7R zobrazíte statistické údaje o svém posledním dobrodružství. Souhrnné statistiky zahrnují:

  • Navštívená města: aby bylo město považováno za navštívené, je třeba v něm udělat nejméně 1 000 kroků.
  • Navštívené země: aby byla země považována za navštívenou, je třeba v ní udělat 1 000 kroků.
  • Celkový čas v aktuálním městě
  • Počet dnů cestování za tento rok*: počítají se pouze celé dny strávené více než 75 km (47 mil) od domovského umístění.
  • Celková uražená vzdálenost*: celková uražená vzdálenost, s výjimkou cest do 75 km (47 mil) od domovského umístění.
  • Největší vzdálenost od domova*
  • Průměrný počet kroků za den: 30denní průměr počítaný pouze ze dní, kdy jste udělali více než 1 000 kroků.

* Vyžaduje definování domovského umístění. Viz Domovské umístění.

Statistiky můžete procházet pomocí tlačítka 7R nebo spodního tlačítka.

7Rlogbook

Kromě celkového počtu navštívených zemí a měst můžete zobrazit i názvy míst, která jste navštívili.

  1. V zobrazení navštívených měst nebo zemí přidržte tlačítko 7R. Otevře se seznam názvů.
  2. Seznamem můžete procházet stisknutím tlačítka 7R a spodního tlačítka.
  3. Stisknutím prostředního tlačítka seznam opustíte.
POZNÁMKA:

Hodinky Product name využívají zeměpisnou databázi GeoNames na základě licence Creative Commons Attribution 3.0. Databáze v hodinkách Product name obsahují více než 6 000 obydlených míst na celém světě. Výběrová kritéria se pro jednotlivé země liší a berou v úvahu zeměpisnou rozlohu a počet obyvatel každé země.