Úprava nastavení

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

Úprava nastavení

Úprava nastavení

Všechna nastavení hodinek můžete upravovat v menu možností.

Postup změny nastavení:

  1. Otevřete menu možností přidržením prostředního tlačítka.
  2. Procházejte možnostmi nahoru a dolů prostřednictvím tlačítka 7R a dolního tlačítka.
  3. Požadované nastavení otevřete stisknutím prostředního tlačítka. V závislosti na menu může být třeba procházet nastavení pomocí prostředního tlačítka.
  4. Hodnotu nastavení můžete měnit pomocí tlačítka 7R a spodního tlačítka.
  5. Novou hodnotu nastavení potvrdíte stisknutím prostředního tlačítka.
  6. Pro ukončení nastavení přidržte prostřední tlačítko.

adjust settings