Stopper
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Kasutusjuhend - 2.0

Stopper

Stopperit saab aktiveerida suvandite menüü üksuses TIME & DATE (KELLAAEG JA KUUPÄEV) » Stopwatch (Stopper). Kui olete stopperi aktiveerinud, ilmub taimer.

stopwatch view

Taimeri käivitamiseks ja peatamiseks vajutage nuppu 7R.

Taimerit saab lähtestada nupu 7R allhoidmisega.

Kui taimer on aegunud, vajutage pea-ajakuvale naasmiseks alumist nuppu.