Suunto Spartan Sport - Vlastnosti - Automatické přerušení

Suunto Spartan Sport Uživatelská příručka - 2.0

Automatické přerušení

Automatické přerušení

Automatické přerušení způsobí přerušení záznamu cvičení, pokud je vaše rychlost menší než 2 km/h (1,2 mph). Zvýší-li se rychlost na více než 3 km/h (1,9 mph), zaznamenávání automaticky pokračuje.

Na webu Suunto Movescount můžete automatické přerušení pro jednotlivé sportovní režimy zapnout či vypnout. Funkci automatického přerušení můžete také zapnout nebo vypnout v hodinkách v nastavení sportovního režimu před spuštěním záznamu cvičení.

Je-li automatické přerušení během záznamu cvičení zapnuté, zobrazí se vám v případě automatického přerušení záznamu oznámení.

autopause

Klepnutím na Obnovit můžete zobrazovat a přepínat mezi aktuální vzdáleností, TF, časem a úrovní nabití baterie.

autopause time

Zaznamenávání cvičení bude pokračovat automaticky, až se znovu dáte do pohybu, případně můžete obnovit zaznamenávání z obrazovky s oznámením stisknutím horního tlačítka.