Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Dátum a cas

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Dátum a cas

Dátum a cas

Cas a dátum sa nastavuje pri úvodnom spustení hodiniek. Po tomto úkone hodinky pomocou casu GPS upravia akúkolvek odchýlku.

Cas a dátum môžete manuálne upravit v nastaveniach v položke GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Time/date (Cas/dátum), kde môžete zmenit aj formát casu a dátumu.

Okrem hlavného casu môžete používat aj duálny cas na sledovanie casu na inom mieste, napríklad pri cestovaní. V položke General (Všeobecné) » Time/date (Cas/dátum) poklepte na možnost Dual time (Duálny cas) a výberom miesta nastavte casovú zónu.

Budík

Hodinky sú vybavené budíkom, ktorý môže v konkrétnych dnoch zazniet raz alebo opakovane. Aktivujte budík pomocou nastavení v položke Alarms » Alarm clock(Budík).

Nastavenie budíka:

 1. Najprv vyberte, ako casto má zniet budík. Možnosti sú:

  • Once (Raz): budík zaznie raz za nasledujúcich 24 hodín v nastavenom case
  • Weekdays(Pracovné dni): budík zaznie od pondelka do piatka v rovnakom case
  • Daily(Každý den): budík zaznie každý den v týždni v rovnakom case

  alarm settings step1 Trainer

 2. Nastavte hodinu a minúty a potom zatvorte nastavenia.

  alarm settings step2 Trainer

Ked zaznie budík, môžete ho zrušit alebo môžete vybrat možnost odloženia budenia. Cas odloženia budenia je 10 minút a možno ho zopakovat až 10-krát.

Alarm dismiss snooze Trainer

Ak necháte budík nepretržite zvonit, o 30 sekúnd sa automaticky odloží.