Suunto Spartan Ultra - Vlastnosti - Zámek tlačítek a obrazovky

Suunto Spartan Ultra Uživatelská příručka - 2.0

Zámek tlačítek a obrazovky

Zámek tlačítek a obrazovky

Při záznamu cvičení můžete zamknout tlačítka a obrazovku přidržením stisknutého pravého spodního tlačítka. Po uzamčení nemůžete měnit zobrazení displeje, ale můžete zapnout podsvícení stiskem jakéhokoli tlačítka, pokud je pro podsvícení nastaven automatický režim.

Chcete-li vše odemknout, přidržte znovu stisknuté pravé spodní tlačítko.

Pokud neprovádíte záznam cvičení, obrazovka se po minutě neaktivity uzamkne a zhasne. Obrazovku můžete aktivovat stiskem jakéhokoli tlačítka.

Po určité době neaktivity obrazovka též přejde do režimu spánku (nic nezobrazuje). Jakýmkoli pohybem se znovu zapne.