Aktualizace softwaru

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru

Na webu Movescount můžete aktualizovat software hodinek Suunto Traverse. Když aktualizujete software, všechny záznamy se automaticky přesunou na web Movescount a budou z hodinek odstraněny.

Pro aktualizaci softwaru hodinek Suunto Traverse:

  1. Proveďte instalaci aplikace Moveslink z webu Movescount, pokud jste tak ještě neudělali.
  2. Připojte hodinky Suunto Traverse k počítači USB kabelem, který je součástí dodávky.
  3. Je-li k dispozici aktualizace, provede se automaticky aktualizace hodinek. Vyčkejte na dokončení aktualizace, teprve poté odpojte kabel USB. Tato akce může trvat několik minut.