Oznámení

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Oznámení

Pokud jste spárovali své hodinky Suunto Traverse s aplikací Suunto Movescount App (viz Mobilní aplikace Movescount), mohou vás hodinky upozorňovat na volání, zprávy a oznámení „push“.

notifications Traverse

Nastavení oznámení na hodinkách:

  1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
  2. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku PŘIPOJENÍ a stiskněte NEXT.
  3. Pomocí tlačítka LIGHT se posuňte na položku Oznámení.
  4. Volbu můžete přepínat pomocí tlačítka LIGHT.
  5. Menu opustíte přidržením tlačítka NEXT.

Máte-li funkci oznámení zapnutou, hodinky Suunto Traverse vám budou poskytovat zvuková upozornění (viz Tóny a vibrace) a zobrazí ikonu oznámení ve spodním řádku časového displeje spolu s každou novou událostí.

Zobrazení oznámení na hodinkách:

  1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
  2. Tlačítkem START přejděte na položku Oznámení vyp. a stiskněte tlačítko NEXT.
  3. Jednotlivá oznámení procházejte pomocí tlačítek START a LIGHT.

Můžete zobrazit až 10 oznámení. Oznámení zůstanou v hodinkách, dokud je z mobilního zařízení nevymažete. Oznámení starší jednoho dne však budou v hodinkách skryta a není možné je zobrazit.