Podsvícení

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Podsvícení

Stisknutí tlačítka LIGHT aktivuje podsvícení.

Ve výchozím nastavení se podsvícení zapne na několik sekund a poté se automaticky vypne.

Existují čtyři režimy podsvícení:

  • Normální: Podsvícení se rozsvítí na několik sekund, když stisknete tlačítko LIGHT a když se rozezní budík. Toto nastavení je výchozí.
  • Vyp.: Podsvícení se nezapne stisknutím tlačítka ani budíkem.
  • Noc: Podsvícení se rozsvítí na několik sekund, když stisknete jakékoli tlačítko nebo když se rozezní budík.
  • Přepínání: Podsvícení se zapne, když stisknete LIGHT a zůstane zapnuté, dokud nestisknete znovu LIGHT.

Všeobecné nastavení podsvícení můžete změnit v nastavení hodinek: OBECNÉ » Tóny/displej » Podsvícení. Obecné nastavení můžete změnit i na webu Movescount.

Můžete nastavit i jas podsvícení (v procentech), buď v nastavení hodinek: Tóny/displej » Podsvícení, nebo na webu Movescount.

TIP:

I když jsou tlačítka BACK LAP a START uzamčená, můžete aktivovat podsvícení stisknutím tlačítka LIGHT.

Svítilna

Kromě normálních režimů podsvícení mají hodinky Traverse doplňkový režim, kdy se podsvícení automaticky nastaví na maximální jas a hodinky pak lze používat jako svítilnu. Chcete-li aktivovat funkci svítilny, přidržte tlačítko LIGHT.

flashlight Traverse

Svítilna zůstane zapnutá po dobu asi čtyř minut. Můžete ji kdykoli vypnout stisknutím tlačítka LIGHT nebo BACK LAP.