Záznamník

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Záznamník

V záznamníku jsou uloženy záznamy vašich nahraných aktivit. Maximální počet záznamů a maximální trvání jednoho záznamu závisí na tom, kolik informací se pro každou aktivitu ukládá. Například přesnost GPS (viz Přesnost GPS a úspora energie) má přímý dopad na počet a trvání záznamů, které lze uložit.

Můžete zobrazit souhrn záznamu aktivity ihned poté, co zastavíte záznam nebo prostřednictvím funkce Záznamník v menu start.

Informace zobrazené v souhrnu záznamu jsou dynamické: mění se v závislosti na faktorech jako například sportovním režimu či na tom, zda jste používali hrudní pás pro měření tepové frekvence či GPS. Standardně všechny záznamy obsahují minimálně tyto informace:

 • název sportovního režimu
 • čas
 • datum
 • trvání
 • kola

Pokud záznam obsahuje údaje GPS, zahrnuje záznam v záznamníku i zobrazení plné trasy a její výškový profil.

TIP:

Mnoho dalších podrobností o zaznamenaných aktivitách můžete zobrazit na webu Suunto Movescount.

Zobrazení souhrnu záznamu po zastavení nahrávání:

 1. Přidržením tlačítka START záznam ukončíte a uložíte.
 2. Stisknutím tlačítka NEXT zobrazíte souhrn záznamu.

V záznamníku si můžete procházet i souhrny všech uložených cvičení (záznamů). V záznamníku jsou zaznamenaná cvičení seřazena podle data a času.

Postup zobrazení souhrnu záznamu v záznamníku:

 1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
 2. Tlačítkem LIGHT vyberte položku Záznamník a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 3. Tlačítkem START nebo LIGHT můžete záznamy procházet, výběr provedete tlačítkem NEXT.
 4. Tlačítkem NEXT procházejte souhrnem cvičení.