Записване на дейности

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Записване на дейности

Използвайте спортните режими (вижте Спортни режими), за да записвате дейности и да разглеждате разнообразна информация, докато сте навън.

Противно на общоприетото, Product name разполага с един спортен режим, Hiking. Започнете запис, като натиснете бутон START, след което натиснете бутон NEXT, за да изберете RECORD (ЗАПИС).

Стига в часовника да е активиран само един спортен режим, записът започва незабавно. Ако добавите други спортни режими, трябва да изберете режима, който желаете да използвате, и да натиснете бутон NEXT, за да започнете записа.

подшушвам:

Също така, можете бързо да започнете запис, като натиснете и задържите бутон START.