Párovanie snímača srdcovej frekvencie

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.0

Párovanie snímača srdcovej frekvencie

Párovanie snímača srdcovej frekvencie

Postupy párovania sa môžu líšiť v závislosti od typu snímača srdcovej frekvencie (HR). Skôr než budete pokračovať si pozrite používateľskú príručku pre zariadenie, ktoré párujete s hodinkami Suunto Traverse.

Párovanie snímača srdcovej frekvencie:

  1. Aktivujte snímač srdcovej frekvencie.
  2. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
  3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku (KONEKTIVITA) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
  4. Ďalším stlačením tlačidla NEXT otvorte položku Pair (Párovať).
  5. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku HR belt (Hrudný pás) a stlačte tlačidlo NEXT.
  6. Držte hodinky Suunto Traverse pri zariadení, ktoré párujete, a počkajte, kým hodinky Suunto Traverse neoznámia, že párovanie bolo úspešné.