นาฬิกาจับเวลา

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาที่แสดงผลจะสามารถเปิดหรือปิดได้จากเมนูเริ่มต้น

เพื่อเปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา:

 1. กด START เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 2. เลื่อนไปที่ DISPLAYS (การแสดงผล) โดย LIGHT และกด NEXT
 3. เลื่อนไปที่ นาฬิกาจับเวลา (นาฬิกาจับเวลา) โดย LIGHT และกด NEXT

เมื่อเปิดใช้งาน จะเข้าถึงตัวจับเวลาได้โดยกด NEXT จนกระทั่งตัวจับเวลาปรากฏ

stopwatch Traverse

หมายเหตุ:

จะมองไม่เห็นนาฬิกาจับเวลา ขณะบันทึกกิจกรรม

เพื่อใช้นาฬิกาจับเวลา:

 1. ในหน้าจอนาฬิกาจับเวลา กด START เพื่อเริ่มต้นการจับเวลา
 2. กด BACK LAP เพื่อกำหนดรอบหรือ กด START เพื่อหยุดนาฬิกาจับเวลา เพื่อดูเวลาในแต่ละรอบ กด BACK LAP เมื่อนาฬิกาจับเวลาหยุดชั่วคราว
 3. กด START เพื่อทำต่อไป
 4. เพื่อรีเซ็ตเวลา กด START เมื่อนาฬิกาจับเวลาหยุดชั่วคราว

ขณะที่กำลังใช้งานนาฬิกาจับเวลาอยู่ คุณสามารถ:

 • กด VIEW เพื่อสลับระหว่างเวลาและเวลาในแต่ละรอบที่แสดงที่แถวล่างของจอภาพ
 • สลับการแสดงผลเวลา ด้วย NEXT
 • เข้าสู่เมนูตัวเลือกการกด NEXT ค้าง

หากคุณไม่ต้องการเห็นการแสดงผลนาฬิกาจับเวลา ให้ปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา

เพื่อซ่อนนาฬิกาจับเวลา:

 1. กด START เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 2. เลื่อนไปที่ DISPLAYS (การแสดงผล) โดย LIGHT และกด NEXT
 3. เลื่อนไปที่ End stopwatch (สิ้นสุดนาฬิกาจับเวลา) โดย LIGHT และกด NEXT