Fáze měsíce

Suunto Traverse Alpha Uživatelská příručka - 2.0

Fáze měsíce

Na displeji fází měsíce můžete na základě posledního známého umístění dle GPS zobrazit fázi měsíce. Displej můžete zobrazit/skrýt z menu start: DISPLEJE » Fáze měsíce. Jsou-li aktivovány, můžete tlačítkem NEXT procházet aktivní displeje a zobrazit fáze měsíce. moon phase display

Ve výchozím zobrazení lze na displeji fází měsíce zobrazit fázi měsíce pro aktuální umístění a datum.

Postup pro zobrazení fází měsíce pro aktuální umístění a jiné datum:

Stiskněte tlačítko BACK LAP na displeji fází měsíce. Budoucí nebo minulá data můžete procházet pomocí tlačítek START a LIGHT. Tlačítkem NEXT můžete vybrat jiné než aktuální datum a zobrazí se informace o fázi měsíce pro dané datum. K aktuálnímu datu se můžete vrátit opětovným stisknutím tlačítka BACK LAP.

moon phase display views