Záznam aktivit

Suunto Traverse Alpha Uživatelská příručka - 2.0

Záznam aktivit

Záznam aktivit

Sportovní režimy (viz Sportovní režimy) používejte pro zaznamenání aktivit a zobrazení různých informací v průběhu cvičení.

Při dodání jsou v hodinkách Suunto Traverse Alpha nainstalovány tři sportovní režimy: Turistika, Lov a Rybaření. Záznam spustíte stisknutím START a následně tlačítkem NEXT otevřete ZÁZNAM.

Máte-li v hodinkách uložený jediný sportovní režim, záznam se spustí okamžitě. Pokud přidáte další sportovní režimy, bude třeba vybrat sportovní režim, který chcete použít. Záznam následně spustíte tlačítkem NEXT.

TIP:

Záznam můžete také spustit rychle přidržením tlačítka START.