Мобилно приложение Movescount mobile app

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Мобилно приложение Movescount mobile app

Мобилно приложение Movescount mobile app

Благодарение на Suunto Movescount App можете да използвате Product name още по-пълноценно. Извършете сдвояване с мобилното приложение, за да получавате уведомления на своя Product name, да променяте настройки и да персонализирате спортни режими в движение, да използвате вашето мобилно устройство като втори дисплей, да правите снимки с данни от вашето движение, както и да създавате Suunto Movie.

подшушвам:

Към всяко движение, съхранено в Suunto Movescount, можете да добавяте снимки, както и да създавате Suunto Movie, като използвате Suunto Movescount App.

За сдвояване с приложение Suunto Movescount App:

 1. Изтеглете и инсталирайте приложението от iTunes App Store или от Google Play. Описанието на приложението включва най-новата информация за съвместимост.
 2. Стартирайте Suunto Movescount App и включете Bluetooth, ако не е вече включен.
 3. Докоснете иконата за настройки в горния десен ъгъл и след това докоснете иконата “+” на часовника, за да започнете Bluetooth търсене в приложението.
 4. На часовника, задръжте бутон NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 5. Превъртете до CONNECTIVITY (Свързаност) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
 6. Натиснете бутона NEXT, за да влезете в меню Pair (Сдвояване) и натиснете бутон NEXT отново, за да изберете MobileApp (Мобилно приложение).
 7. Въведете паролата, показана на дисплея на вашия часовник, в полето за искане за сдвояване на вашето мобилно устройство, и докоснете PAIR Сдвояването може да се случва по различен начин на различните телефони с Android. Можете да видите допълнителни изскачащи екрани преди да стигнете до искането за парола.
бележка:

Можете да промените общите настройки на вашия Product name офлайн. Персонализирането на спортни режими и поддържането на актуално време, дата и GPS сателитни данни изисква връзка с интернет през Wi-Fi или мобилна мрежа. Възможно е да бъдат начислени такси за обмен на данни.

Синхронизиране с мобилно приложение

Ако сте сдвоили вашия Product name със Suunto Movescount App, промените в настройките, спортните режими, както и новите логове, автоматично се синхронизират по подразбиране, когато Bluetooth връзката е активна. Bluetooth иконата на вашия Product name примигва, когато данните се синхронизират.

Тази настройка по подразбиране може да се промени от менюто с опции.

За да изключите автоматичното синхронизиране:

 1. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
 3. Натиснете NEXT отново, за да влезете в настройката MobileApp sync (Синхронизиране с мобилно приложение).
 4. Превключете с бутона LIGHT и задръжте бутона NEXT натиснат, за да излезете.

Ръчно синхронизиране

Когато автоматичното синхронизиране е изключено, трябва да стартирате ръчно синхронизиране, за да прехвърляте настройки или нови логове.

За да синхронизирате ръчно с мобилното приложение:

 1. Уверете се, че Suunto Movescount App е активен и Bluetooth е включен.
 2. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 3. Превъртете до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
 4. Натиснете бутона NEXT, за да активирате Sync now (Синхронизиране сега).

Ако вашето мобилно устройство има активна връзка за данни и вашето приложение е свързано към Suunto Movescount профила ви, настройките и логовете се синхронизират с вашия акаунт. Ако няма връзка за данни, синхронизирането се отлага, докато не е налично свързване.

Несинхронизираните логове, записани с вашия Product name са изброени в приложението, но не можете да видите детайлите на логовете, докато не се синхронизират с вашия Suunto Movescount профил. Дейностите, които записвате с приложението, са видими веднага.

бележка:

Възможно е начисляването на такси за пренос на мобилни данни от страна на оператора, когато синхронизирате Suunto Movescount App и Suunto Movescount.